51 வீசுதடா! விஷக்காற்று!

 

பூக்கள் கிசுகிசுக்கும் பூபாளக் காலை

வண்ணச்சாயம் பூசிய பூவிதழ்

உதடுகளின் கண்ணீர் (பனி) வரிகள்!

தொட்டுத் துடைக்க மனமில்லாத

வெல்வெட் புன்னகை ரோஜாக்களின்

மணம் வீசும் விஷக் காற்றின்

ஒய்யார நாட்டிய அரங்கேற்றம்!

வசந்த கால ரோஜாக்களின் அணி வகுப்பில்

இலையுதிர் கால ரோஜாக்களின்

தலைசாய்ந்த சருகுகளின்

ஈமச்சடங்கு பாடவேளை!

வீசுதடா!மனிதநேயம் மறந்த விஷக்காற்று!

சூரியனும் சுகமாக உள்ளிறங்க

ஓசோனின் வரவேற்புப் படலம்!

வெல்வெட் ரோஜாக்களின் பள்ளியறை

எயிட்ஸ் கல்லறை!

வீசுதடா! விஷக்காற்று!

புல்லாங்குழலாய் மாற மறந்த

மூங்கில் மனிதனின் நெஞ்சில் வீசுதடா! விஷக்காற்று!

தென்றலாய் கவரி வீச புவியெங்கும்

தெரசா வருவாரா?

Feedback/Errata

Comments are closed.