34 நாளைய தமிழும் தமிழரும்

 

அடுக்குமாடி அன்னியமொழி குடியிருப்பில்

அமிழ்ந்துகொண்டிருக்கும் தமிழே!

கன்னலாய் கனியமுதாய்

தாலாட்டிய சங்கப்பலகை

கடலுக்குள் சென்ற இடம்

தேடி யார் செல்வார்?

நாளைய தமிழின்

பெருமையை வலைப்பின்னலில்

நான்முகன் எழுதிக்கொண்டிருக்கிறான்!

அழிந்துபோக மறுத்த நாளைய தமிழன்

தமிழ்க்கணினியில்

மென்பொருளாய் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறான்!

நீ மட்டும் சதிராட நாளைய தமிழ்

ஏட்டினில்மட்டும் ஏன் புகுந்தாய்?

நாளைய தமிழ் விடிவெள்ளிக்கு

நூலக சிலந்தி வலையிலிருந்து

விடுபட்டு மின்நூலாய்

விளக்கேற்ற விரைந்திங்கு

ஓடி வருவாய்!

நாளைய தமிழன்

உன் மின்நூல் திங்கள்

முகத்தைக்காண

ஆவலாய் காத்திருக்கிறான்!

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License

சோலை வனம் by இரா. பாரதி is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License, except where otherwise noted.

Feedback/Errata

Comments are closed.