30 தொலைந்துபோன தாய்

 

கருவறை தொடங்கி

கல்லறை செல்ல

இங்கே காலக்கடிகார

முள் ஓட்டத்தில்

காணாமல் போன

பாசங்கள் எங்கே?

வருத்தத்தில் நடிகை

முகம் பார்க்க நேரமின்றி

அர்த்தராத்திரி பணக்கண்ணாடியில்

பிம்பங்களாய் மாறிய

நடைப்பிணத்தின் சோகம்

எண்ணி வைத்த பணக்கட்டுகள்

ஒளிவெள்ள வெள்ளித் திரையரங்கிற்கான

ஒத்திகை தூளியில் தூங்கும்

மழலைக்கு சோறூட்டும் காட்சிக்கான

அச்சாரம்.

குளிரூட்டக் கண்ணாடி மாளிகை

வாழ்க்கையில் தொலைந்துபோன

விடியல் தாயின் முகம் எதிர்நோக்கி

பசியுடன் காத்திருக்கும் மழலை!

நிஜ வாழ்க்கையின் முகம்

காண எல்லின்

தேடுதல் வேட்டை மேற்கில்

ஆரம்பம்!

 

 

 

License

Feedback/Errata

Comments are closed.